{

Gardex Thinner

  • Gíá sản phẩm: 0
  • Nhà sản xuất:
  • Dung tích:
Đặt hàng ngay

thông tin kỹ thuật

Là loại cồn khoáng tuyệt hảo, nhẹ mùi, dùng làm dung môi, chất pha loãng cho các loại sơn alkyd trang trí